Giới thiệu

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO 
Tên viết tắt: HUDECO
Vốn điều lệ:  19.000.000.000 đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0103018918 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23 tháng 4 năm 2015
Lịch sử hình thành và phát triển: 
Công ty HUDECO trải qua hơn 10 năm đầu tư và phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô, tầm vóc, có sự tăng trưởng không ngừng về doanh thu và lợi nhuận. 
Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO là Công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.
Nhiệm vụ chính của Công ty là quản lý, nuôi dưỡng và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục có hiệu quả. Hiện nay Công ty đang nghiên cứu mô hình Giảng dạy và phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình.
Ngành nghề kinh doanh:
Quản lý, nuôi dưỡng và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục HUDECO

I. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:
 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 5 thành viên:
1. Ông Trần Việt Ngữ                        Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thiều Hữu Hảo                      P. Chủ tịch HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Nga                              Giám đốc Công ty kiêm thành viên HĐQT
4. Ông Phan Trọng Thanh                Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hòa                       Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 5 thành viên:
1. Bà Chu Thị Thu Hương                   Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Chi                          Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Nguyệt Minh                  Thành viên ban kiểm soát

III. Ban giám đốc:
1. Bà Đỗ Thị Nga                                  Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệm                Kế toán trưởng

Đối tác