Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO
Địa chỉ : Lô NT - Khu X2, Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.22416043
Fax: 04.35402052
Mail : mnhhd.bld@gmail.com

 

Đối tác