Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2012.
 

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chuẩn bị báo cáo đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 - 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 - 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2012.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.


Như đã đưa tin, thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, các địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến việc phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đến từng người dân. Hầu hết các địa phương đã chỉ đạo phát triển quy hoạch mạng lưới trường lớp, tích cực rà soát, quy hoạch đất đai, dành quỹ đất xây dựng trường mầm non.


Các địa phương cũng đã có nhiều biện pháp chủ động và sáng tạo trong việc lựa chọn, bố trí đủ giáo viên có trình độ nghiệp vụ và năng lực dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Nhiều trường tổ chức các lớp học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ.


Tính đến tháng 7/2012, cả nước đã có hơn 42% số xã được các tỉnh công nhận đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 55 tỉnh, thành phố đã công nhận ít nhất từ 2 xã trở lên.


Tỉnh Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên của cả nước đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tháng 6/2012.


Việt Nam quyết tâm hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015.


Theo Chinhphu.vn


Đối tác